Het belang van; scheiden van onderhoud en vervanging van cv ketels bij cv-contracten!

Onderhoud aan cv ketels wordt door bijna alle woningcorporaties uitbesteed. Wat veel in de markt gebeurt is dat zowel het onderhoud als de vervanging van cv ketels (op piep) bij één partij wordt ondergebracht. Het gaat hier dan vaak om de vervanging van ketels die buiten het onderhoudscontract vallen (ouder dan 15 of x jaar) en die stuk gaan door storing. In een harmonieuze relatie tussen corporatie en installateur is dit een prima uitgangspunt. Vaak wordt de betreffende installateur bij projectmatige verketeling ook uitgenodigd voor een aanbieding, en mag gezien het onderhoudscontract deze vaak ook plaatsen. Dit zijn relaties die vaak al heel lang lopen en waar wederzijds vertrouwen (nog) aanwezig is.

In de dagelijkse inkoop praktijk van 1976.nu is dit een situatie die veel voorkomt. Op zich qua organisatie van het proces prima geregeld. Vanuit inkoop bezien is dit toch wel een zorgelijke situatie. Er is namelijk geen sprake van een goede functiescheiding. Het belang van goed onderhoud wordt gevoed als er steeds meer nieuwe ketels (die veel minder intensief onderhoud nodig hebben) in het bestand terecht komen. Daarnaast kan een cv ketel met relatief veel onderhoud door de installateur aangemeld worden voor vervanging terwijl dit wellicht niet nodig is. De controle door de corporatie of deze echt stuk is blijft achterwege door dat daar geen tijd voor is.

Maar ook vanuit de opdrachtnemer gezien heeft de kostprijs voor het vervangen van cv ketels een andere kostenstructuur dan het alleen maar onderhouden van cv ketels. De kostprijs voor de corporatie voor het vervangen van de cv ketel door de onderhoudpartij is dan ook vaak te hoog.

De inrichting voor het beheer van cv ketels bij woningcorporaties zou kunnen zijn: onderhoud bij één partij onder brengen. Vervanging van cv ketels op piep bij een andere partij onderbrengen, die tevens de controle doet of de ketel echt wel vervangen moet worden. En de complexmatige vervanging aanbesteden op de markt. Deze wijze van organiseren leidt tot een verlaging van de totale kosten van eigendom. Hiermee heeft iedere partij de juiste plek in de keten.

Getagd met , , , , , , , ,
Geplaatst in Inkoop Woningcorporaties
3 reacties op “Het belang van; scheiden van onderhoud en vervanging van cv ketels bij cv-contracten!
  1. mario schreef:

    Een vraag inzake de aanbevolen functiescheiding: welke prikkel heeft de leverancier van de nieuwe CV-installatie om het onderhoud door derden als onvoldoende te beoordelen? M.a.w. stel dat inderdaad door niet-optimaal onderhoud er sprake is van voortijdige vervanging dan is de leverancier van die nieuwe CV’s juist gebaat bij continuering van het ‘slechte’ onderhoud. Tenzij de corporatie via bijv. een benchmark of levensduuropgave van de cv-fabrikant de levensduur van haar cv-installaties gaat monitoren.

    • 1976puntnu schreef:

      Het gaat er niet om of het onderhoudsbedrijf wel of geen goed onderhoud pleegt. Dat is natuurlijk wel uitgangspunt. Het gaat erom dat het onderhoudsbedrijf niet zelf een ketel mag afkeuren (die nog goed functioneer met 1x per jaar onderhoud) en vervolgens een nieuwe ketel (die met weinig onderhoud (1x per 2 jaar) toekan) mag ophangen. Daar gaat het over. Op deze wijze wordt er een situatie gecreëerd waarbij er gestuurd kan worden om zoveel mogelijk ketels af te keuren, en nieuwe op te hangen.

  2. Wij hebben de door Niels genoemde situatie ook binnen Mitros onderkend. De belangen van de installateur liggen niet altijd parallel aan die van de corporatie en het is belangrijk dat dat wel gebeurt en dat wij dat als opdrachtgever zo inrichten dat dat beheersbaar is en blijft. Ik trek de discussie nog wat verder de keten in namelijk naar onze huurders (ene kant) en naar de fabrikanten van de ketels. De huurder omdat die als onze klant ook rechten, maar ook plichten heeft; de fabrikant omdat zij niet zijn aangesloten bij ons als opdrachtgever maar hun informatie via het belangenfilter van de installateurs tot zich nemen. Als groot voorstander van de ketengedachte hebben we dat fragmentarische proces hier nu doorbroken en werken nu met elkaar aan veilige installaties en tevreden klanten vanuit prijstransparntie in de keten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*