Heeft u offertebedragen van een leverancier in uw begroting?!#$%

Voordat met daadwerkelijk inkopen van onderhoud wordt gestart in een budgetjaar, wordt er een begroting samengesteld. Het is een fascinerend verschijnsel dat leveranciers soms al een jaar voor het begrotingsjaar weten welke opdrachten ze in het volgende jaar gaan verkrijgen. Hoe komt dat? Dat werkt als volgt;

Om bepaalde niet dringende werkzaamheden, die als klacht te groot zijn om als reparatieonderhoud te kwalificeren, wordt vaak een offerte gevraagd bij 1 leverancier. Deze offerte post wordt dan opgenomen in de begroting voor het volgende budgetjaar. Het jaar daarop is de onderhoudsbegroting goedgekeurd, en wordt gevraagd aan de leverancier of de offerte nog geldig is. Vaak wordt met een indexeringsopslag het werk bij de betreffende leverancier in opdracht gegeven.

Hier gaat veel inkoopvoordeel mee verloren. Dat komt omdat er niet nagedacht wordt wat het mag kosten. De leverancier weet dat hij alleen een offerte uitbrengt en niet in concurrentie. Meestal wordt dit nog specifiek door de leverancier gevraagd of hij alleen een offerte indient.

Om deze situatie te voorkomen, dient de betreffende opzichter dit te melden bij de collega werkvoorbereider. De werkvoorbereider bepaalt een gemiddelde kostprijs voor het betreffende project, en deze wordt opgenomen in de begroting. Als de begroting dan wordt goedgekeurd, worden een aantal van deze klussen bij elkaar geclusterd en worden deze gezamenlijk voorbereid door de werkvoorbereider. Deze maakt er een project van en een directiebegroting. Vervolgens wordt het op de markt aanbesteed, of op basis van eenheidsprijzen met een ketenpartner in opdracht gegeven. Op deze wijze wordt er op een juiste manier ingekocht…..

Geplaatst in Inkoop Woningcorporaties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*