Leveranciers bepalen >50% huurdersbeleving van woningcorporatie!

De inkoopquote van woningcorporaties bedraagt vaak meer dan 50%. Dit betekent dat voor het leveren van de waarde bepalende prestaties aan huurders, woningcorporaties voor meer dan 50% afhankelijk zijn van de prestaties van haar leveranciers.

Leverancier – huurbeleving

Nogmaals, u leest het goed; leveranciers bepalen voor meer dan 50% de huurbeleving en klanttevredenheid van huurders, en zijn dus van uitermate groot belang voor u als woningcorporatie!

Woningcorporaties dienen hun inkoop hiermee vanuit de ‘’voorkant’’ vanuit de wensen van de huurders te organiseren, en niet aan “achterkant” van de organisatie bij de leveranciers. Hiermee is professionele inkoop van strategisch belang en kan derhalve niet gezien worden als slechts ‘een ondersteunende’ functie. Vanuit het management gaan draaien aan de knop die inkoop heet, betekent te allen tijde, een organisatieverandering. Maar waar moet je dan beginnen?

3 hoofdprocessen

Inkopen doen woningcorporaties al zolang als ze bestaan, vaak meer dan 100 jaar. In de volgende figuur zijn de drie hoofdprocessen die bij inkoop een belangrijke rol spelen weergegeven.

Tactisch inkoop proces Contractmanagement Inkoop bestel proces

In de afgelopen 100 jaar inkopen bij woningcorporaties is met name heel veel ervaring opgedaan met operationeel bestellen. In de figuur weergegeven als, het operationeel bestel proces(derde wiel). Het middelste wiel, contractmanagement is bij de meeste corporaties nog sterk te verbeteren. In de praktijk komt 1976.nu nog steeds contracten van 30, 40 of 50 jaar oud tegen met meestal de valuta nog in guldens uitgedrukt. Dit beeld is echter oa. door de crisis en de druk van minister Stef Blok wel aan het veranderen. Gelukkig zien we daardoor ook steeds meer contractmanagers op de juiste positie bij woningcorporaties plaatsnemen. Hierdoor krijgt het contract- en niet te vergeten het leveranciersmanagement steeds meer aandacht.

Tactisch inkoop proces

Dan blijft er nog één wiel over, en dat is het wiel van het tactische inkoop proces. Bij het tactische inkoop proces zijn met name de laatste twee stappen, het offerteproces (het aanbesteden) en het contracteren, activiteiten waar de afgelopen decennia veel ervaring mee is op gedaan. Het vastleggen van hoe we tot een aanbesteding gekomen zijn is vaak niet altijd even goed gebeurd. Het gaat dan met name om het vastleggen van de gemaakte keuzes. Dit betreft het maken en op schrift stellen van een analyse van de eigen organisatie en de markt, het inventariseren van de behoefte en het opstellen van een programma van eisen. Daarna kan er een inkoopstrategie worden vastgesteld. Dit  zijn gewoontes die nog niet zijn ingesleten. Hier kan nog veel bereikt worden!

Multidisciplinair team

Het goed doorlopen van het tactisch inkoop proces, waarbij een multidisciplinair team (medewerkers van verschillende afdelingen) een inkooppakket opnieuw inkoopt, draagt bij aan de organisatie doelstellingen van een woningcorporatie (bijvoorbeeld het reduceren van woonlasten).

Inkoopresultaat

Het verhogen van de door de leverancier geleverde waarde en kwaliteit, zijn hierbij structurele resultaten van een goed doorlopen tactisch inkoopproces (wiel 1). Dit inkoopresultaat dient goed geborgd te worden door een goed uitgewerkt plan voor contractmanagement (wiel 2). Vanuit het afgesloten contract kan dan operationeel besteld worden (wiel 3). Wanneer deze 3 processen zijn doorlopen, is het reduceren van woonlasten een logisch gevolg. Het is bijna ongelofelijk dat financiële besparingen van meer dan 35%, dan nog altijd eerder regel dan uitzondering zijn.

Met het implementeren van deze drie hoofdwielen bij woningcorporaties kan 1976.nu uw inkooppotentieel manifest maken, waarvan akte!

Getagd met , , , , , , , , ,
Geplaatst in Inkoop Woningcorporaties