Inkooppakketsturing of sturen op budgetten?

Het woningcoporatie inkoopparadigma | verleden en heden

Bestond inkoop vroeger niet? De belangrijkste boodschap voor mij als interim inkoopadviseur bij woningcorporaties is; dat inkoop altijd uitgelegd dient te worden wanneer het op de agenda van het management en het bestuur is gezet. “Waarom moeten we het volgens het nieuwe inkoopbeleid gaan doen?” “Doen we het niet goed dan? Kan het niet gewoon zo blijven zoals het was?” Zijn vaak opmerkingen die letterlijk op mij als inkoopadviseur worden afgevuurd. Dit is altijd weer een bijzondere gewaarwording. Alsof inkoop vóór dat het op de agenda werd gezet, niet bestond.

>100 jaar Inkopen doen woningcorporaties al meer dan 100 jaar. Echter ligt het accent in de huidige tijdsgeest van openheid en transparantie net iets anders als vroeger. Dit heeft te maken met ‘good governance’ en een goede verantwoording naar de buitenwereld toe. Waarschijnlijk mede veroorzaakt door de misstanden in de sector. Hier kan de ontwikkeling van; inkoop en contractmanagement en inkoopvolwassenheid (MSU) een stevige positieve bijdrage aan leveren.

Good governance De verantwoording naar buiten toe, heeft daardoor grote impact op de interne organisatie. Hiermee is het zaken doen met relaties (bijvoorbeeld bij schoonmaakonderhoud) die dit al 30 of 40 jaar doen (soms zonder contract) niet altijd vanzelfsprekend meer in deze situatie en tijdsgeest. Dat geeft medewerkers vaak een onbestemd gevoel, alsof het in eens allemaal niet meer deugt. En ook dat is weer een hele logische reactie. Deze moet dan ook goed gemanaged worden door de managers en inkoopadviseur, om de veiligheid in de eigen organisatie te borgen. Maar welk geloofwaardig antwoord kun jij geven als medewerker, op de vraag hoe deze leverancier is gekozen, als je leveranciersrelatie al 30 tot 40 jaar geleden mondeling is afgesproken door één van je voorgangers? En jij wel de verantwoordelijke bent voor deze relatie?

TIP-CLM-OIP

TIP CLM OIP Met een gedegen aanpak, en een getemporiseerde inkoopverandering, helpt dit deze medewerkers ook hun eigen integriteit weer opnieuw aan te tonen. Bij het doorlopen van een tactisch inkoop proces (linker wiel in figuur 1) wordt een inkooppakket (bv schoonmaakonderhoud) in zijn geheel op een structurele wijze opnieuw integraal gezamenlijk ingekocht. Hierbij is een afvaardiging van alle afdelingen vertegenwoordigd, en heeft de betreffende medewerker een antwoord waarom hij of zij nu wel achter deze leverancierskeuze kan staan. Dat is het antwoord!

Corporaties veranderen langzaam van budgetgestuurde organisaties naar inkooppakket gestuurde organisaties. Dit houdt in dat de inkoopadviseur en de contractmanager de belangrijkste contact personen worden voor leveranciers, het is maar dat je het weet.

Mocht je interesse hebben in een geheel vrijblijvend gesprek over inkoop binnen jouw woningcorporatie, dan kom ik graag met je in gesprek. Vanuit een 1 dag in de week aanpak, verandert jouw corporatie in enkele jaren in een professioneel opdrachtgever! Referenties op verzoek, of zie mijn LinkedIn profiel https://www.linkedin.com/in/nielsdeenat1976/ voor meer informatie en corporatie ervaring.

Getagd met , , , , , , , , , , , , , ,
Geplaatst in Inkoop Woningcorporaties