Inkoopdiagnose woningcorporaties

 

Hoe angst, reciprociteit, gemak en complexiteit uw inkoopperformance verlammen.

Een inkoopdiagnose, wat kan ik daarmee? …. is een veel gestelde vraag, die ik in mijn adviespraktijk vaak te horen krijg. Mijn klanten hebben vaak zelf een hele goede indicatie van waar inkoop efficiënter kan worden ingericht. Zij kennen dat gevoel dan ook als geen ander; ze weten mij zelfs wel aan te wijzen waar het zit. Maar dat is nu ook precies het probleem. Zij weten het wel, maar hoe krijgen ze dit inkoopbewustzijn gedeeld op de afdeling of in de organisatie?

Wat is een inkoopdiagnose?

Een inkoopdiagnose stelt per inkoopcategorie, kraakhelder vast wat er wordt ingekocht. Het maakt duidelijk welke procedures, onderhoudscontracten en gedane transacties uw inkooppositie versterken en verzwakken. Het maakt duidelijk in welke inkoopdossiers uw organisatie uitstekend handelt of waar uw organisatie te kort schiet. Kortom een röntgenfoto die kijkt naar het inkoopfundament van uw organisatie. Een foto die u aan iedereen kunt laten zien met een duidelijke toelichting en een opsomming van door de organisatie te nemen acties.

Oorzaak

Het feit dat mijn klanten weten waar de inefficiënties zitten houdt in dat de verandering hierin moeizaam is. Het houdt zichzelf dus in stand. Hoe komt dit dan? Woningcorporaties hebben vaak een lange historie. Leveranciersrelaties zijn dus vaak ook lang geleden ontstaan. Zij duren voort op basis van vertrouwen en loyaliteit tussen mensen. Leveranciersrelaties worden dus niet zo snel opgezegd, en de sociale wenselijkheid bepaalt dan wat er gebeurt. Veel gehoorde problemen:

– Op zien tegen de weerstand die een verandering van leverancier met zich meebrengt. (angst)

– Onderhoudscontracten die meer dan 25 jaar geleden zijn afgesloten. (gemak)

– Bestuurder die het werk voor het komend jaar al verdeeld onder de aannemers. (reciprociteit)

– Vervlechting van de leverancier op alle niveaus van een woningcorporatie. (complexiteit)

– Leveranciersrelatie die alleen op directieniveau wordt onderhouden, waardoor afdelingsverantwoordelijkheid wordt ontnomen. (reciprociteit)

– Geen afscheid durven nemen van bestaande leveranciers uit angst voor het onbekende. (angst)

Op basis van een gedegen aanpak worden kernpersonen in uw organisatie geïnterviewd over relevante inkooponderwerpen. Er wordt een analyse gemaakt van uw crediteurenadministratie. Dit wordt de rode draad van het onderzoek. Aangevuld met de benchmarkexpertise van 1976.nu wordt uw inkoopsituatie geheel in kaart gebracht.

1976.nu is de inkoopspecialist en leverancierskundige voor woningcorporaties. Het afgelopen jaar zijn er voor diverse woningcorporaties inkoopdiagnoses uitgevoerd. Het investeringspotentieel voor corporaties, dat is blootgelegd uit deze opdrachten loopt richting de 18 miljoen euro. Daar kunnen 90 nieuwe woningen van worden gebouwd! De manier waarop uw organisatie inkoopt, heeft direct invloed op de kwaliteit van dienstverlening aan uw huurders. Wilt u in contact komen met klanten die u voorgingen of wilt u uw inkoopperformance gewoon direct verbeteren bel naar 06-19987368 of mail naar niels@1976.nu!