2 facturen per verhuureenheid? Hoeveel boekt u er in?

Uit recent onderzoek door 1976.nu is gebleken dat bij woningcorporaties (< 10.000 verhuureenheden) er gemiddeld 1,8 factuur per verhuur eenheid wordt ingeboekt. Bij een vastgoedbezit van zo’n 6.000 verhuur eenheden gaat het dan al gauw over een kleine 10.000 facturen. Gerco Rietveld bediscussieert in zijn boek; Inkoop een nieuw paradigma dat de kostprijs van een te verwerken factuur niet gemakkelijk in geld uit te drukken is. Het maakt dan nog een verschil of dit handmatig of elektronisch wordt verwerkt. Het mag duidelijk zijn dat een reductie van de factuurstroom wel degelijk een kostenbesparing tot gevolg heeft!

Wat verder opvalt in de benchmark is dat per boekjaar (3 jaar achtereenvolgens) zowel het aantal leveranciers als het aantal ingeboekte facturen toeneemt! Gemiddeld genomen wordt er voor iedere 10 verhuureenheden één leverancier aangewend. De grote factuur producenten zijn te vinden in de inkoopcategorieën; energie, dagelijks onderhoud, schoonmaak en liften. Een gesprek met deze partijen kan dus lonend zijn! Wat is uw stand van zaken op dit gebied?

Getagd met , , , ,
Geplaatst in Inkoop Woningcorporaties